Daniëlle Radder

Advocaat

Daniëlle Radder is gespecialiseerd in het mededingingsrecht en het aanbestedingsrecht. Zij legt zich toe op life sciences & gezondheidszorg. Daniëlle treedt op voor nationale en internationale bedrijven, en assisteert hen onder meer bij het vormgeven van samenwerkingsverbanden, distributierelaties, compliance-programma's en gezamenlijke (zorg)inkoop. Meer in het bijzonder begeleidt Danielle diverse meldingstrajecten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Binnen de gezondheidszorg houdt Daniëlle zich ook actief bezig met de decentralisatie van het sociaal domein; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Op dit gebied heeft zij zowel private partijen als overheden bijgestaan bij aanbestedings- en mededingingsrechtelijke vraagstukken.

Daniëlle is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Daniëlle publiceert regelmatig en is onder meer redacteur van Gezondheidsrecht (GZR) Updates en Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Ook geeft zij geregeld lezingen over het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en het sociaal domein.

Daniëlle heeft Ondernemingsrecht (cum laude) en European Law gestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft tijdens haar studie aan Universita LOUISS in Rome gestudeerd. Daniëlle was vanaf 2010 werkzaam bij AKD en is sinds mei 2016 verbonden aan Leijnse Artz.

Praktijkgebieden

T: +31 10 244 43 48

E: d.radder@leijnseartz.com