Willemijn van der Wel

advocaat

Willemijn is werkzaam in het praktijkgebied life sciences & gezondheidszorg. Zij richt zich met name op de regulering van producten en gezondheidszorg onder Europees en nationaal recht, zoals in kwesties over geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en openbaarheid van bestuur. Verder adviseert en procedeert zij op het gebied van de kwaliteit van de zorg, zorginkoop, tariefregulering en privacy.

Willemijn is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en de Vereniging Farma en Recht (VFenR). Ook is zij medeauteur van de Kroniek wetgeving gezondheidszorg die periodiek verschijnt in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

Voor haar indiensttreding bij Leijnse Artz in oktober 2019 was Willemijn werkzaam bij AKD. Daarvoor studeerde zij Privaatrecht en Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar bachelor rechtsgeleerdheid volgde zij vakken Europees recht en mededingingsrecht aan l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne in Parijs.

T: +31 10 244 43 44

E: w.vanderwel@leijnseartz.com