Bart Leijnse

Advocaat (partner)

Bart concentreert zich op arbitrage, ondernemingsrecht en gezondheidszorg. Hij heeft ruime ervaring in de procespraktijk. Bart adviseert en procedeert over onder meer aandeelhoudersbelangen, internationale handelscontracten en samenwerkingsovereenkomsten. Behalve als advocaat treedt hij regelmatig op als arbiter (nationale en internationale arbitrages, kort geding), onder diverse reglementen (Nederlands Arbitrage Instituut, ICC, WIPO) en ad hoc, in zaken van uiteenlopende aard en omvang.

Op het gebied van gezondheidszorg behandelt Bart kwesties van tuchtrecht, privacy en medische aansprakelijkheid, alsook diverse geschillen binnen samenwerkingsverbanden in ziekenhuizen, waaronder maatschaps- en vakgroepsconflicten en onderzoeken naar (vermeend) disfunctioneren van zorgverleners. Hij rondde in 2012 zijn mediation-opleiding af. Bart is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en van de Dutch Arbitration Association. Hij studeerde af in Nederlands recht en in wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1992 tot 2001 werkte hij voor NautaDutilh.

T: +31 10 244 43 44

E: b.leijnse@leijnseartz.com