Reclame & Oneerlijke Concurrentie

Het optimaal beschermen van intellectuele eigendom en commercieel verzilveren van gerealiseerde innovaties, een daadkrachtig optreden tegen oneerlijke concurrentie (zoals misleidende reclame, gebruik van andermans knowhow en slaafse nabootsingen) en het overwinnen van obstakels op bestaande en nieuwe markten, vragen om gespecialiseerde juridische kennis en kunde. Leijnse Artz staat ondernemingen hierin bij met alle benodigde juridische ondersteuning, zoals advisering, de begeleiding van onderhandelingen, het opstellen van (samenwerkings)contracten en het voeren van (kortgeding)procedures. Onze cliënten op dit terrein zijn vooral innovatieve marktleiders en ondernemingen die sterk groeien door strategisch in te spelen op nieuwe regels en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

Contact

Ton Artz

Ton Artz

T: +31 10 244 43 44
E: a.artz@leijnseartz.com