Ton Artz

Advocaat (partner)

Ton legt zich toe op het adviseren en procederen op het terrein van life sciences & gezondheidszorg, met een focus op promotie, marketing & sales (waaronder inkoopprocedures en contracteren), afbakeningskwesties, compliance-vraagstukken, en toezicht & handhaving door de bevoegde instanties, waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op het terrein van oneerlijke concurrentie & reclame adviseert en procedeert Ton over uiteenlopende producten en diensten, ook buiten de gezondheidszorg & life sciences praktijk, variërend van scheermesjes tot influencer-marketing. Hij spreekt regelmatig op seminars en levert bijdragen aan diverse opleidingen op zijn gebieden van expertise.

Ton is raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam. Ton is oud-bestuurslid van de Vereniging voor Reclamerecht (2016 - 2021) en medeoprichter/oud-bestuurslid van de Vereniging Farma en Recht (2005 - 2007). Hij studeerde cum laude af aan de Universiteit van Nijmegen in 1994. Van 1995 tot 2001 werkte hij bij NautaDutilh.

T: +31 10 244 43 44

E: a.artz@leijnseartz.com