Arbeid & Medezeggenschap

Leijnse Artz biedt ondersteuning over de volle breedte van het arbeidsrecht, waaronder het ambtenarenrecht. Van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming en reorganisaties, tot privacyvraagstukken, sanctionering en individuele ontslagkwesties. Wij begeleiden onderhandelingen over cao’s, sociaal plannen en medezeggenschapskwesties, maar helpen ook wanneer het gaat om HR-compliance, verzuimbegeleiding, outsourcing en andere vormen van flexibel werken, (internationale) uitzendconstructies, verboden onderscheid en gelijke behandeling, werkgeversaansprakelijkheid, tewerkstellingsvergunningen, arbeidsomstandigheden en concurrentiebedingen. Met andere woorden, alle facetten van het arbeidsrecht komen aan de orde. Het voeren van procedures hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Tot onze cliënten behoren zowel werkgevers als werknemers, waaronder statutair directeuren, maar ook ondernemingsraden en begeleidingscommissies. Wij zijn nationaal en internationaal actief in een grote variëteit van profit en non-profit sectoren. 

Contact

Maarten Grandjean Perrenod Comtesse

Maarten Grandjean Perrenod Comtesse

T: +31 10 244 43 42
E: m.grandjean@leijnseartz.com