Privacy & Dataprotectie

Bescherming van privacy en persoonsgegevens is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Het gebruik van persoonsgegevens binnen de onderneming, Big Data, social media, cookies, profiling, eHealth: het privacy-landschap is volop in beweging. Dat geldt ook voor de regelgeving en het toezicht daarop. Privacy-compliance is al lang niet meer vrijblijvend en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt aandacht voor dit onderwerp alleen nog maar belangrijker. Non-compliance kan leiden tot forse sancties en reputatieschade.

Of het nu gaat om het gebruik van klantenbestanden, biobanken, patiëntenregisters, het medisch traject bij personenschades en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de doorgifte van gegevens naar buitenlandse vestigingen, het controleren van werknemers, verzuimregistratie, fraudebestrijding, de ontwikkeling van (medische) apps of de plaatsing van cookies op de website, de regels met betrekking tot het verwerken en beschermen van persoonsgegevens raken elke organisatie.

Leijnse Artz heeft gedegen kennis en ervaring op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Wij staan bedrijven en instellingen bij in onderzoeken en handhavingstrajecten van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook adviseren wij onder meer bij het opstellen van privacy-statements, verwerkersovereenkomsten, patiëntinformatieformulieren, het verrichten van privacy-audits, de internationale doorgifte van persoonsgegevens, de omgang met datalekken en andere beveiligingskwesties, het inrichten van direct-marketingacties en vorderingen van gegevens door de autoriteiten.

Contact

Bart Leijnse

Bart Leijnse

T: +31 10 244 43 44
E: b.leijnse@leijnseartz.com

Jørgen Simons

Jørgen Simons

T: +31 10 244 43 44
E: j.simons@leijnseartz.com