Koosje van Lessen Kloeke

Advocaat (partner)

Koosje is gespecialiseerd in life sciences & gezondheidszorg met een nadruk op de regulering onder Europees en Nederlands recht. In dat kader adviseert en procedeert zij op het gebied van (humane en veterinaire) geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, gezondheidsproducten, producten voor bijzondere voeding, cosmetica en biociden. Daarbij richt Koosje zich voornamelijk op kwesties in verband met klinisch onderzoek, markttoelating (handelsvergunningen, notificaties, etikettering), prijsstelling, financiering en vergoeding van zorg (waaronder financiële arrangementen en BeNeLuxA), cross-border gezondheidszorg, reclame, voedings- en gezondheidsclaims, afbakeningskwesties, toezicht, handhaving en openbaarmaking van informatie door (gezondheids)autoriteiten.

Koosje publiceert regelmatig, is auteur van het commentaar bij de Geneesmiddelenwet in Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht en oud-redacteur van Teksten wetgeving gezondheidsproducten. Ook is zij docent bij de Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht en geeft zij geregeld lezingen op het gebied van het farmaceutisch recht. Koosje is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de VAR (Vereniging voor bestuursrecht). Verder is Koosje medeoprichter, oud-bestuurslid en erelid van de Vereniging Farma en Recht. In de periode 2005 - 2010 was zij secretaris van deze vereniging. 

Koosje studeerde in 2000 af aan de Universiteit Leiden. Tot en met 2006 werkte ze bij Stibbe. In 2007 werd Koosje door vakgenoten verkozen tot beste gezondheidsrechtjurist van Nederland in de categorie tot 30 jaar. Haar expertise wordt erkend in toonaangevende ranglijsten zoals Chambers Europe.

T: +31 10 244 43 44

E: k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com