Kim Mulder

Advocaat

Kim is gespecialiseerd in life sciences & gezondheidszorg, met name daar waar deze sectoren zijn gereguleerd door de Europese en nationale overheid. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende vragen aan de productkant (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedingsmiddelen en andere gezondheidsproducten) en de zorginhoudelijke kant (goede zorgverlening, cliëntenrechten en privacy). Zo kunt u bij haar terecht met vragen over vergunningverlening, certificering, vergoeding, overheidstoezicht en -handhaving, openbaarmaking van overheidsinformatie, subsidieverlening en overheidsaansprakelijkheid.

Kim studeerde in 2005 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Tot en met 2013 werkte zij in de advocatuur. In 2012 heeft zij de Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht cum laude afgerond. Vanaf 2013 tot en met 2018 maakte zij een uitstap naar de overheid en was zij eerst als juridisch adviseur en daarna als advocaat werkzaam bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Kim is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), de Vereniging voor Privacy en Recht (VPR) en Disciplina (de vereniging voor tuchtadvocaten). Kim is sinds 2018 verbonden aan Leijnse Artz.

T: +31 10 244 43 44

E: k.mulder@leijnseartz.com