Schade & Aansprakelijkheid

Schadeclaims kunnen betrekking hebben op uiteenlopende situaties. Vaak wordt daarbij gedacht aan ongevallen in het verkeer, op het werk, thuis of op het sportveld, maar ook schadeclaims wegens gebrekkige producten, beroepsfouten of contractbreuk komen veelvuldig voor. Leijnse Artz heeft ruime ervaring met de beoordeling en behandeling van letselschades, technische schades en vermogensschades die daaruit eventueel voortvloeien.
 
 Onze praktijkgroep Schade & Aansprakelijkheid is in het bijzonder gespecialiseerd in schadeclaims op het gebied van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en andere producten en in aansprakelijkheid voor medisch handelen. Wij zijn adviseur en procederen voor toonaangevende internationaal opererende producenten en farmaceuten bij schadeclaims en product recalls in verband met implantaten en andere medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, levensmiddelen en cosmetische producten. Daarnaast behartigen wij de belangen van medisch specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen, medisch adviseurs en andere hulpverleners bij tuchtklachten en bij schadeclaims na vermeende medische fouten. Tevens helpen wij werkgevers bij arbeidsongevallen en beroepsziekte. Waar mogelijk treden wij ook op voor particulieren.

Voorts leveren wij adviezen en second opinions over aansprakelijkheidskwesties, proceskansen en schades en voorzien wij onze cliënten van strategische adviezen wanneer zij worden geconfronteerd met aansprakelijkheid, schadeclaims of product recalls. Namens onze cliënten voeren wij onderhandelingen met wederpartijen, stellen wij vaststellingsovereenkomsten op ter beëindiging van geschillen en voeren wij waar nodig gerechtelijke procedures.

Contact

Bart Leijnse

Bart Leijnse

T: +31 10 244 43 44
E: b.leijnse@leijnseartz.com