Life Sciences & Gezondheidszorg

De Life Sciences & Gezondheidszorg praktijkgroep van Leijnse Artz adviseert en procedeert op civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk terrein over gezondheidszorg, farmaceutische zorg- en dienstverlening, geneesmiddelen, levensmiddelen en andere gezondheidgerelateerde producten, zoals medische hulpmiddelen, cosmetica en biociden.

Wij beschikken over gedegen kennis en ervaring op het gebied van klinisch onderzoek, markttoelating (handelsvergunningen, notificaties, etikettering), compliance en transparantievraagstukken, geneesmiddelenbewaking, reclame (geneesmiddelenreclame, voedings- en gezondheidsclaims), mededingingsrechtelijke vraagstukken en aanbestedingen, afbakeningsproblemen, prijsstelling, financiering en vergoeding van zorg (inclusief financiële arrangementen en BeNeLuxA) en bijstand in toezicht- en handhavingsonderzoeken van autoriteiten (waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)).

Daarnaast treden wij veelvuldig op in geschillen binnen personenassociaties in de zorg, geschillen tussen medisch specialist en ziekenhuis en/of medisch specialistisch bedrijf, kwesties van (vermeend) disfunctioneren van zorgverleners, klachtrecht, tuchtrecht, geschillen over aansprakelijkheid en medische fouten, en in vraagstukken over privacy en uitwisseling van medische informatie.

Tot onze cliënten behoren toonaangevende internationale bedrijven in de farmaceutische industrie en voedingsmiddelenindustrie, ziekenhuizen, instellingen en (verenigingen van) zelfstandige beroepsbeoefenaren en brancheorganisaties.

Onze expertise wordt erkend in toonaangevende internationale ranglijsten, zoals Chambers Europe.

Contact

Ton Artz

Ton Artz

T: +31 10 244 43 44
E: a.artz@leijnseartz.com

Koosje van     Lessen Kloeke

Koosje van Lessen Kloeke

T: +31 10 244 43 44
E: k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com