Sandy Pronk

Advocaat

Sandy is werkzaam in de praktijkgebieden reclame & oneerlijke concurrentie en life sciences & gezondheidszorg. Voor haar indiensttreding bij Leijnse Artz in 2018 was zij vanaf 2015 werkzaam bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waar zij zich gespecialiseerd heeft in het generieke consumentenrecht en e-privacy.

Sandy studeerde aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit. In 2016 heeft zij de studierichtingen Privaatrecht en Internet, Intellectuele Eigendom & ICT van de master Rechtsgeleerdheid afgerond. Haar afstudeerscripties schreef zij over de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht en over het beschermingsniveau van EU-regelgeving met betrekking tot de bescherming van het recht op privacy in het kader van behavioural advertising.

T: +31 10 244 43 44

E: s.pronk@leijnseartz.com